Motorvärmare

Obs!
Kom ihåg att räkningen för strömmen för motorvärmare från Hsb kommer nu på separat faktura.

Vid fel kontrollera säkringen på detta sätt.

1. Tryck knappen nedåt till botten.
( Det ska höras/ kännas ett klick).

2. För sedan knappen upp till högsta läget.

3. Stoppa därefter in motorvärmarsladden i uttaget.

4. Kontrollera därefter att kupévärmaren går igång.

5. Om det inte fungerar upprepa proceduren.

6. Kvarstår problemet kontakta Freja 2:s styrelse via mail styrelsen@freja2.se
för vidare åtgärder.

Om hyrestagaren lägger ett ärende hos Hsb ang motorvärmaren och det visar sig att det bara är säkringen som inte är återställd så kommer detta att debiteras hyrestagaren.

Webbadress: https://webel-online.se/
Platsnummer: 208608xx
Personlig kod: samma som förut

Styrelsen Brf freja 2