Besöksparkeringar

Besöksplatserna är reglerad med: ”Besökande”, 2st platser(de två platserna närmast genvägen) på Södergatan, 3st platser på Torsvägen på gaveln av carportarna, på dessa 3 nya platser så kommer man även ha möjlighet att även hyra ström för de besökande (50:- / dygn), tag kontakt med Svein Genvägen 24A samt även nu en utökning med 2st platser mellan carportar vid 18F/22A. ”Giltigt Parkeringstillstånd erfordras”, ”12 timmar”.