Grillning/ Eldning

Grillning på sin/ sina altaner med kol eller gasolgrillar är tillåtet.
Men all eldning/ grillning med vanlig ved är förbjudet pga brandrisken, det kan flyga gnistor över till en granne och ta eld och dessa hus är ju byggda i trä
så det vore olyckligt om det blev en eldsvåda.
Vill man grilla nånting med ved så har vi en grillplats bakom hus 24A-F som man kan använda.