Kontakt

Styrelsen Freja2

styrelsen@freja2.se

Ordförande:
Svein Rörnes

Vice ordförande:

Lars Wallgren

Sekreterare:
Leif Lundberg

Ledamot:
Malin Taavola

Ledamot:
Ola Christoffersson

Suppleanter:
Ulla-Britt Häggqvist
Pia Larsson
Kerstin Lindström

Valberedningen:
Jan Johansson