Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen, maila till adressen:
styrelsen @ freja2 . se

Ordförande:
Svein Rörnäs

Vice ordförande:
Lars Wallgren

Sekreterare:
Leif lundberg

Ledamot:
Malin Taavola

Ledamot:
Ola Christoffersson

Suppleanter:
Ulla-Britt Maria Kankanranta
Kerstin Lund
Matilda Perdahl

Valberedningen:
Jan Johansson