Felanmälan

Akuta fel inom föreningen anmäls till HSB på:
010-303 20 00, efter att man först varit i kontakt med styrelsen och fått deras godkännande.

Om en ev vatten skada skulle inträffa/ uppkomma så ska alltid styrelsen kontaktas först.

Icke akuta fel meddelas styrelsen.

styrelsen@freja2.se