Underhåll

Här kommer ni att kunna läsa om föreningens underhåll.
2008 genomförde föreningen dränering och installerade ny fjärrvärmecentral.
2010 Stamrenovering utfördes.
2011 Målning av fasad, nya ytterdörrar samt nya bro-tak.
2015 Nya enhetliga avskiljare och staket på baksida mellan lägenheterna samt nytt staket och enhetliga avskiljare på framsida samt ny asfaltering på framsidan.
2015 Belysning sattes på staket på framsida.
2015 Nya brevlådor och nya led-belysningar vid brevlådor och soprum.
2016 Skärmväggar och belysning vid grillplats.
2016 Nya helglasade altandörrar, nya hängrännor/stuprör från soprum, tvättstuga och källarnedgång på baksida.
2016 Rensning av alla hängrännor samt nya rasskydd på bostadshusen.
2017 Ny styrenhet för fjärrvärme.
2017 Nya led armaturer på carportarna.
2017 Byta av vindskivor på husens gavlar.
2017 Ommålning och uppfräschning av tvättstugan.
2017 Digitalt bokningssystem för tvättstugan.
2018 Ny styrning och insatser för carportar/elstolpar, detta kommer att innebära individuell elmätning på förbrukad ström.
2018 Brandvarnare installerade med central uppkoppling i alla lägenheter, vindsutrymmen, soprum, tvättstuga och styrelserum.
2018 Belysning i tvättstuga omgjort till rörelsestyrt, nya led-lampor på stolpbelysningen, elstyrd ventilation i soprummen.
2018 Byggt om 2st källarnedgångar till förråd.
2019 Renovering av styrelserum.
2020 Ommålning av stolpar och balkar i carportarna.
2021 Ommålning av carportar och staket på framsidan.