Försäkringar

Vi har en kollektiv bostadsrättsförsäkring.

Brf Freja 2 har tecknat avtal med Länsförsäkringar när det gäller Fastighetsförsäkringen
och även tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkran med samma bolag.

Det innebär att någon egen bostadsrättsförsäkring inte behöver tecknas.

Vad gäller hemförsäkring måste den som tidigare tecknas av bostadsrättsinnehavaren.

Om en ev skada skulle inträffa/ uppkomma så ska alltid styrelsen kontaktas först.

Nya rutiner vid försäkringsskador

Ladda ner:
Erbjudande från Länsförsäkringar

Fordonsförsäkring

Kollektiv bostadrättsförsäkring