Lägenhetsventilation

Alla lägenheter MÅSTE antingen ha köksfläktar av typ Alliance fläkt eller ett godkänt styrspjäll som man monterar på sin vanliga köksfläkt för centralt fläktsystem.

Godkänt märke på styrdon är exempelvis:
Electrolux reglerspjäll
EFRW125 (vinkel)
EFRA125 (rak)
Monteras enkelt mot kanalsystemets öppning.

Torfors– Spjäll 125
Länk till monteringsanvisning

Har man inte detta så är risken att det blir obalans i centralfläkten, luftflödet från lägenheten blir inte rätt.
Det kan även i sin tur orsaka att grannar bredvid får sämre luftflöde i sin lägenhet samt även får in stekos.

I och med att vi ej blev godkända på OVK besiktningen nu i våras så måste alla lägenheter som har vanlig köksfläkt och inte har ett sådant styrspjäll som är godkänt, införskaffa ett sådant innan vi kan göra en ombesiktning.
(kostnaden för godkänt spjäll ligger på lägenhets innehavaren)

Eller byta till en Alliance fläkt. (kostnaden ligger på lägenhets innehavaren)

Vi har kollat direkt med Torfors AB som tillverkar dessa och om vi beställer flera stycken (10st eller fler) styrspjäll (Spjäll-125) så kan få ett bättre pris.