Gemensamhetsel

Vi har gemensamhets el i vår förening
Gemensamt abonnemang för Freja 2 samtliga lägenheter. Kostnaderna för elförbrukningen fördelas genom en så kallad undermätning, vilket kort och gott innebär att alla berörda lägenhetsinnehavare har en egen elmätare och endast betalar för sin egen förbrukning.
På så sätt slipper den enskilde lägenhetsinnehavaren att betala de inte sällan höga fasta kostnaderna som tillkommer vid tecknandet av ett eget el-abonnemang.
Elmätarna sitter i källaren.
Man betalar en preliminär el-avgift/ månad och sedan efter att man har läst av sin elmätare så får man en slutdebitering för det året, antingen kan man få betala mer eller så kommer den preliminära el-debiteringen att sänkas.
Beroende på hur mycket man har förbrukat.
1 gång/ år så får man ett papper i brevlådan för avläsning av elmätaren som man får fylla i med datum, namn, adress samt mätarställning.
Och sedan lämna till den som står är ansvarig (någon i styrelsen).

Elmätaravläsning 2019