Vad som gäller när man ska renovera sin lägenhet.

Allmänt.
Målning och tapetsering av sin lägenhet får man göra, men man bekostar detta själv.

Extra utsugningsfläkt typ Pax-fläkt är inte tillåtet att sätta in någonstans i lägenheten då detta ändrar luftflödet i lägenheten, och kan även bli fel i grannens luftflöde.

Ritning för tilltänkt renovering från företaget man väljer, mailas till styrelsen. (styrelsen@freja2.se)
Vi sparar dessa för historik, för att veta vad som är gjort i lägenheterna.

Renovering av badrum.
Innan man börjar så kontaktar man styrelsen för att få ett godkännande. (styrelsen@freja2.se)

Om man ska renovera/ bygga om badrummet på övre plan, exempelvis ändra på befintliga vatten och avlopps stammar samt eldragning så måste det vara gjort på fackmannamässigt vis för att alla försäkringar ska gälla.
Föreningen står för en ny golvbrunn om man har den gamla i metall.

Renovering av kök.
Innan man börjar så kontaktar man styrelsen för att få ett godkännande. (styrelsen@freja2.se)

Om man har kvar den lilla väggen mot köket där det sitter 2st små element och vill ta bort väggen och elementen så ska man tänka på att man ska sätta upp 1st nytt element, ett nytt lite kraftigare element mot yttervägg istället i hallen.
Gör man inte detta så kommer det att bli kallt (kalldrag när man öppnar ytterdörren på vintern) i hallen.
Samt säljer man lägenheten framöver så kan de nya ägarna påpeka/ kräva att det ska ha sitta ett element pga av kalldrag, och då kan det bli en tvist istället med den som har sålt lägenheten.

Sedan gäller samma sak ang omdragning av vatten/ avlopp och el att detta ska vara gjort fackmannamässigt för att försäkringarna ska gälla.

Om man tänker byta även köksfläkten så måste det vara en Alliance fläkt eller så sätter man in ett Torsfors spjäll (denna kan man använda till alla fläktkåpor som inte är Alliance fläktar) detta är godkänt i hus med centralfläkt som vi har i våran förening.

Men efter att man har bytt ut köksfläkten för att luftflödena ska bli bra och fungera med föreningens centralfläkt så måste man göra en injustering, detta kräver mätinstrument varför man måste anlita någon ventilationstekniker vilket ska bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Renovering av källare.
Innan man börjar så kontaktar man styrelsen för att få ett godkännande. (styrelsen@freja2.se)

Samma sak gäller även här ang omdragning/ indragning av vatten/ avlopp och el att detta ska vara gjort fackmannamässigt för att försäkringarna ska gälla.
Obs! Kom ihåg att om man måste bila i betonggolvet i källaren att sätta igen till och frånluften i hela lägenheten, helst så ska man plasta in källaren med en luftsluss uppåt i trappen också.
Så att inte cementdammet sugs ut och in i grannens lägenhet.

Några lägenheter har golvluckor i källaren som är rensbrunnar för avloppet, dessa får man inte gjuta igen eller bygga för så att man inte kommer åt dessa om man skulle behöva.

Sedan så går det i den ”gamla” källargången i taket/ eller på väggen en hel del kablar det är el matarkablar (stora svarta) för undercentralerna i lägenheterna, telefon kablar, nätverkskablar, källarbelysning.
Om man inte vill se dessa så får man bygga in dessa, men man får inte ta bort några av dessa kablar som sitter där.

Man får även flytta sin huvudcentral och säkringsskåp som man har i källaren, många har flyttat dessa till nån av sidorna i ”gamla” källargången.
För att kunna disponera källaren på ett bättre sätt.

El
Huvudsäkringar sitter i styrelserummet under tvättstugan, där kan man stänga av varje huskropp, så då blir inte alla utan ström utan bara den huskroppen man bor i.
Elektriker måste kvittera ut nyckel från HSB för att komma sig in i rummet, sedan måste man komma ihåg att sätta lappar i sina grannars brevlådor om när man har tänkt bryta strömmen.
Helst så ska det även stå mellan vilka timmar det kommer vara strömlöst.

Värme
Avstängning och injustering av värmen i sin lägenhet sitter under taken (under 2st träluckor) i det första rummet nedanför trappen mot den bärande väggen, dessa får man inte bygga igen så att man inte kommer åt dom.
Utan det finns fina luckor att sätta in så att man kan komma åt avstängningarna om man ska göra nytt innertak i källaren.
Man inte får dra in vattenburen golvvärme på något av våningarna eftersom det inte finns separata mätare i lägenheterna.
Endast el-golvvärme är godkänt att installera.

Varm och kall vatten
Alla lägenheter har separata avstängare, så man stänger bara av sitt eget vatten.
Vatten avstängningen för sin lägenhet för varm och kallvatten sitter i det inre rummet i källaren (under vardagsrummet), dessa får inte heller byggas igen så att man inte kommer åt dessa, utan ha någon typ av lucka/ dörr så att man kan komma åt dom om man vill bygga igen för att dölja rören och avstängarna.

Bärande vägg är den som går mellan kök och vardagsrum, samt likadant på övre plan och i källare.
vaningar