Parkeringsbevakning

Information angående införande av parkeringsbevakning i Brf Freja 2

Styrelsen har valt att införa parkeringsbevakning på våra p-platser. Detta pga. att vi har väldigt få Besöks P-platser inom ett bostadsområde med väldigt många bilburna boende samt besökande.
Besöksplatserna är reglerad med: ”Besökande”, 2st platser på Södergatan, 3st platser på Torsvägen på gaveln av carportarna, på dessa 3 nya platser så kommer man även ha möjlighet att även hyra ström för de besökande (50:- / dygn), tag kontakt med Svein Genvägen 24A samt även nu en utökning med 2st platser mellan carportar vid 18F/22A. ”Giltigt Parkeringstillstånd erfordras”, ”12 timmar”.

2st parkeringstillstånd kommer att delas ut till varje lägenhet inom kort.
Detta innebär att era besökande får hämta p-tillstånd hos respektive hyresgäst som sedan placeras väl synligt i framrutan på fordonet.
Parkeringen är endast för våra Besökande och ej för de boende, kontroll gentemot detta kommer att utföras.
Vänligen respektera detta för allas trevnad!
Regleringen 12 timmar gäller alla dagar 00-24.

Polar Park övergår till Securitas

Vid olovlig parkering kan parkeringsbolaget Securitas alltid kontaktas på telefon 0771-10 10 11.

Detta kommer att börja gälla börjar från och med 27/4-2021

Vänliga häsningar
Styrelsen Freja2