Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderätts och underhållsavtal fram och baksida justering ver 7Här är det Nyttjanderätts och underhålls avtalet som gäller för Brf freja2
Omjustering är gjort ang höjden ( max 30cm ) från asfaltskanten till altankant på framsidan.

Styrelsen Freja 2