Komplettering avloppsrör badrum

Det har uppstått ett läckage i avloppsanslutningen i ett av föreningens badrum. Styrelsen kommer därför att anlita företaget S-pipe för en justering av avloppsanslutningar i samtliga lägenheter.

Vi gör detta i förebyggande syfte och för att undvika dyra merkostnader och framtida problem för föreningens lägenhetsinnehavare.

Det innebär att man inte kan använda badrummet på övre plan i ett dygn. Avlopp i kök samt källare kan användas under reparationstiden.

Toalettvagn för berörda kommer att ställas upp.

I samband med att fiberstrumpan ska härda så kommer en liten kompressor att vara igång. Den medför ett litet oväsen.

Entreprenören meddelar när den kan slås av.

Start blir på Genvägen 16 A-B den 31/3. Därefter kommer entreprenören att lämna lapp till lägenhetsinnehavare om när de kommer samt kontaktuppgifter om det föreslagna datumet inte fungerar för lägenhetsinnehavaren. Arbetet beräknas ta 17 arbetsdagar.

Entreprenör kommer att använda huvudnyckel.

Kontaktperson på S-Pipe är Nicklas Burman 070-3043876.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Snöröjning

Styrelsen har diskuterat frågan och vi uppfattar att det finns ett missnöje kring vårt agerande och det sätt som vi hanterar den upphandlade tjänsten av underhåll av föreningen. Vi vill såklart inte att det ska finnas missförstånd kring viket ansvar föreningen, styrelsen, bostadsrättsinnehavare och upphandlade leverantörer har i olika ärenden och vi hoppas därför kunna klargöra detta.

I våra stadgar, som finns publicerade på hemsidan via http://212.18.231.130/~frejase/homepage/wp-content/uploads/2015/07/Våra-stadgar-Brf-Freja-2.pdf är det formulerat på detta sätt:
§ 30 Bostadsrättshavarens ansvar
Ingår i bostadsrättsupplåtelsen förråd, garage eller annat lägenhetskomplement har bostadsrättshavaren samma underhålls- och reparationsansvar för dessa utrymmen som för lägenheten enligt ovan. Detta gäller även mark som är upplåten med bostadsrätt. Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller hör till lägenheten mark/uteplats som är upplåten med bostadsrätt svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning. För balkong/altan svarar bostadsrättshavaren för målning av insida av balkongfront/altanfront samt golv. Målning utförs enligt bostadsrättsföreningens instruktioner. Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren därutöver se till att avrinning för dagvatten inte hindras. Vad avser mark/uteplats är bostadsrättshavaren skyldig att följa bostadsrättsföreningens anvisningar gällande skötsel av marken/uteplatsen

Det är i enlighet med detta som vi anser att varje bostadsrättsinnehavare, tillika delägare i vår gemensamma förening, behöver ta sitt ansvar att sköta underhåll på de delar i föreningen som denne förfogar över för att inte vår gemensamma egendom ska ta skada. På samma sätt som vi alla är delägare i Freja 2 och har ansvar för att underhålla och ta hand om våra lägenheter på ett sätt som inte skadar föreningen så gäller detta för de carportar som ingår i beståndet.

Vi har upphandlat skottning av gemensamma ytor och följer upp vår leverantör för att detta ska fungera så smidigt och bra som möjligt. I den tjänsten ingår inte att leverantören ska handskotta den lilla snövall som oundvikligen blir mellan stolparna i carporten när skottning sker. Om en som nyttjar carporten inte tar bort den lilla drivan så kommer det förr eller senare att bildas en is-vall som skapar risk för att vatten smälter och rinner in i carporten och i värsta fall in i förråden. Varje bostadsrättsinnehavare som förfogar över en carport bör därför se till att sköta underhåll så att detta inte sker.
Om det är föreningens önskan att utöka tjänsten skottning och även inkludera handskottning av snökanter etc så behöver vi göra en ny upphandling och även se över kostnaden för detta, vilket vi gemensamt får betala för.
Styrelsen består av grannar som på sin fritid arbetar för föreningens bästa. Vi ser inte att det är hållbart att styrelsen ska ta över större del av arbetet med underhåll, särskilt inte underhåll av det slag som är tidskritiskt (exempelvis att skotta när det kommit mycket snö), då även styrelsen har arbeten, familjer och andra åtaganden. Det framstår som mest kostnadseffektivt och bäst fungerande att solidariskt ansvar gynnar alla delägare, dvs alla bostadsrättsinnehavare.

Om man inte vill vara med och ta det gemensamma ansvaret för föreningen utan vill ha de fördelar det innebär att bo i hyresrätt, så kanske man istället ska överväga den bostadsformen. Om man är intresserad av att vara med och utveckla föreningen framåt och hjälpa till att ta ansvar för att våra gemensamma investerade resurser förvaltas på bästa sätt så går det bra att engagera sig i styrelsearbete eller på annat sätt ställa del av sin fritid till förfogande.

Med vänlig hälsning //Styrelsen Freja 2

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Laddning av elbilar/elhybrider

I nuläget så är det tillåtet att ladda sin elbil/ elhybrid i motorvärmaruttagen för max 10 amp, med egen införskaffad och godkänd Schuko laddare.

Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Information från ComHem

Övergång till digitalsändning är nu framflyttat till 8 september 2020

ComHem

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Snöröjning

TÄNK PÅ ATT:
Under vintertid ej stå där när det snöat/efter att det snöat, samt när man håller på att hyvla av vägen, då använder man sin carport/elstolpe.
Dom kommer ej åt att röja undan snön och de som blir drabbade är vi som bor efter gatan, samt att vi även slipper få irriterande grannar som klagar på bilarna som står i vägen för snöröjningen.
Även de som plogar är irriterade över att dom ej kan utföra sitt jobb när det är bilar i vägen.
Kommer dom ej åt att snöröja så blir gatan bara smalare och den är redan nog smal även under sommartid.

Styrelsen BRF Freja2

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

God Jul och Gott nytt år

68dfd04bbae48c59c8e3a7f81a36b754
Önskar Styrelsen BRF Freja 2

Kom ihåg nu inför jul att inte slänga alla små kartonger i soprummen utan att slå ihop dom och sätta det i sopkärlen, och som tidigare köra större kartonger och emballage till återvinningsstationer så vi slipper behöva betala för extra tömningar

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Snöröjning

Nu är vintern i antågande så kom ihåg att sätta ut er markeringskäpp på altanen på framsidan, så att dom inte körs sönder.
Även se till så att cyklar mm ej står i vägen, när dom ska snöröja.
Om det är nån som inte har nån markeringspinne så maila till styrelsen.

Styrelsen Brf freja 2

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Fjärrvärmeavbrott

Fjärrvärme

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Störningsjour

Vi har alla lite olika dygnsrytm, en del av oss jobbar på natten och sover gott på förmiddagen. En del kliver upp i ottan och är trötta tidigt på kvällen. Det är därför viktigt
att vi visar varandra hänsyn oavsett tid på dygnet. Med respekt och kommunikation
kommer vi långt.
Från och med 15 juli 2019 har alla boende i Freja2 tillgång till Störningsjour. Det är en tjänst vi betalar för månadsvis där det tillkommer kostnader vid eventuella utryckningar.

Numret till störningsjouren Securitas nattetid är 010-470 57 00 (aktiveras den 15/7 2019).

Generellt gäller att vi har tyst mellan lägenheterna från 22.00 på kvällen till 07.00 på morgonen under vardagar och mellan 23.00 till 07.00 på helger.

Ska du ha fest?
Meddela dina grannar i förväg så att ni kan ha en bra dialog. Om det mot förmodan skulle bli allt för livat så prata i första hand med den det berör.
Har vi ett problem som inte går att lösa genom att prata direkt med varandra så kontakta styrelsen så tar vi upp det med vederbörande.

Med vänliga hälsningar //Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Städkväll

Kom ihåg städkvällen tisdag 28/5 kl.17.00-
Vi bjuder på hamburgare vid grillplatsen, kommer även att finnas vegetabiliskt.

Styrelsen Brf freja2

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar